Kdož jsú boží bojovníciKdož jsú boží bojovníci

Reference